ΑρχικήΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΌροι χρήσης

Όροι χρήσης

Ι. Η ιστοσελίδα www.stmiraclebusiness.com (στο εξής «η ιστοσελίδα») έχει δημιουργηθεί από τη Σοφία Τσώλη και την εταιρία ST Miracle Business, η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «η Εταιρία».

ΙΙ. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενήλικες, οι οποίοι μπορούν να τον επισκεπτόνται και να πλοηγούνται σε αυτόν υπό τους παρόντες όρους, τους οποίους δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί στο σύνολό τους.

ΙΙΙ. H ST Miracle Business δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για τυχόν πλημμελή λειτουργία, για την καταλληλότητα, την πληρότητα ή την επάρκεια του περιεχομένου και των πληροφοριών της ιστοσελίδας, ούτε για περιπτώσεις παράνομης και καταχρηστικής χρήσης αυτής. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις για κάθε ζημία τυχόν προκληθείστους επισκέπτες ή τρίτους εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της πλοήγησης και της χρήσης της ιστοσελίδας αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι.

ΙV. Το σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατευόμενα σήματα της Σοφίας Τσώλη και της εταιρίας ST Miracle Business και δεν επιτρέπεται να αντιγραφούν, φορτωθούν, αποθηκευθούν, τροποποιηθούν, αναπαραχθούν, αναδημοσιευθούν, πωληθούν, μεταδοθούν, μεταφερθούν ή χρησιμοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, σε ηλεκτρονική μορφή ή έντυπη μορφή, χωρίς ειδική έγγραφη άδεια της εταιρίας.

V. Αποδεχόμενοι τους παρόντες όρους δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων από εμάςσύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

VI. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και μπορούν να τροποιποιούνται ανά πάσα στιγμή. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της εταιρίας και επισκεπτών–χρηστών της ιστοσείδας θα καταβάλεται προσπάθεια να διευθετηθεί καλείτη πίστη. Σε άλλη περίπτωση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Φόρμα επικοινωνίας